Rendements- en prestatieverbetering door Control

Tools

Organisaties maken in het algemeen gebruik van een breed scala aan instrumenten en modellen om zowel strategisch, tactisch en operationeel 'in Control' te blijven.  Via de Sanficon in Control Scan (SiCS) analyseren en beoordelen wij uw instrumenten o.a. op onderlinge samenhang en consistentie en stellen de verbeterpunten vast.   In overleg met u worden de verbeterpunten in het Sanficon Besturings Model (SBM) zichtbaar gemaakt en uitgevoerd. 

Sanficon inControl Scan (SiCS)

SiCS legt de huidige situatie vast (nul-meting) en identificeert de verbeterpunten.  In overleg met u stellen wij een verbetertraject op.  Na uitvoering van de verbeterpunten wordt er weer een SiCS uitgevoerd om het eindresultaat te meten.

Sanficon BesturingsModel  (SBM)

Het SBM is een generiek besturingsmodel dat wij in overleg met u op maat maken voor uw organisatie.  In het SBM verwerken wij de door u gebruikte instrumenten als businessplan, ondernemings- en afdelingsdoelstellingen,  budget, kpi's, enz.   De resultaten van  SiCS worden in het SBM verwerkt.  De uitvoering van de verbeterpunten zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw SBM verbeterd, waardoor de organisatie beter 'in Control' komt.  Tijdens dit verbeteringstraject zorgt Sanficon ervoor dat u de kennis verwerft om uw SBM in eigen beheer te onderhouden. 

Sanficon (telefoon: 06-51447101) vertelt u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze tools.