Rendements- en prestatieverbetering door Control
 

Rendementsverbetering

Het niet structureel realiseren van doelstellingen en het behalen van de daarbij behorende resultaten is voor veel organisaties een continue bron van zorg en aandacht. Zonder dat men zich dat realiseert is in veel gevallen de oorzaak gelegen in een Management Control Systeem  (=beheersingssysteem; hierna MCS) dat onder de maat is. 

Sanficon heeft op grond van jarenlange praktijkervaring geconstateerd dat bij veel organisaties het besturingsmodel, dat de onderdelen van het MCS verbindt, ontbreekt of gebrekkig functioneert.  Op basis van ons bewezen besturingsmodel hebben wij bij onze klanten aanzienlijke verbetering in bedrijfsprocessen behaald, resulterend in hoger rendement.

Als  u meer rendement uit uw MCS en uw organisatie wilt halen, neem dan contact op met Sanficon (06-51447101) voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.