Rendements- en prestatieverbetering door Control

PRIVACYVERKLARING (bijgewerkt t/m 26 maart 2019)

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van Sanficon is er hoofdzakelijk  om het bestaan van Sanficon aan te tonen. Bij een bezoek aan onze website zal het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt door de software van de website vastgelegd worden.  Deze gegevens worden door Sanficon echter niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Sanficon gebruikt deze informatie verder ook niet om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  Sanficon voert verder geen actief acquisitiebeleid n.a.v. uw website bezoek.  Mocht u na uw website bezoek in ons geinteresseerd zijn:   Call or email us, we won’t call or email you.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sanficon kan wel persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sanficon.    Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens:

- Uw bedrijfsnaam

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM SANFICON GEGEVENS NODIG HEEFT

Sanficon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Sanficon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG SANFICON GEGEVENS BEWAART

Sanficon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sanficon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.