Rendements- en prestatieverbetering door Control

In control  

Organisaties zijn vaak niet in staat om hun doelstellingen te realiseren.  Waarom niet? Ze zijn onvoldoende 'in control', omdat het Management Control Systeem (het beheerssysteem) zwak is. Vaak spelen meerdere factoren een rol bij een zwak MCS.  Organisaties kunnen bv. niet expliciet genoeg in de vertaling van hun doelstellingen naar hun medewerkers zijn.  Of de medewerkers kennen de doelstellingen wel, maar zij beschikken over onvoldoende middelen om die te realiseren. 

Zelfs als doelstellingen, mensen en middelen beschikbaar zijn, kunnen de resultaten achter blijven. Enerzijds kan dat langs de weg der geleidelijkheid gebeuren.  De realisatie van de resultaten blijft structureel achter bij het plan.  Anderzijds lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar wordt u opeens met een grote tegenvaller of crisissituatie geconfronteerd..

Zijn bovengenoemde situaties herkenbaar en u wilt ze voorkomen?  Wilt u weten hoe u ‘in control’ komt en blijft, waardoor de voorspelbaarheid en realisatie van uw rendement verbetert?

 Wij horen graag in een persoonlijk gesprek welke rendements- en prestatiedoelstellingen u zou willen realiseren. Dan kijken wij  met u welke oplossingen  daarvoor mogelijk zijn.

Bel voor een afspraak met 06-51447101.

 

 

 

 

 

 

Sanficon legt u graag in een en persoonlijk gesprek uit welke oplossingen hiervoor zijn.   Bel voor een afspraak met 06-51447101.